BOZP, PO, EK - služby

BOZP, PO, koordinátor BOZP, bezpečnost práce, požární ochrana, ekologie, odpady, odpadové hospodářství

Bezpečnostní značky

Máte problém se zajištěním bezpečnosti práce, požární ochrany a ekologie ve firmě? Zavolejte, napište, rád pomohu.

Nabídka služeb v oblasti BOZP:

 • provádění školení, ověřování znalostí pro vedoucí zaměstnance, vstupní školení a periodická školení zaměstnanců v BOZP
 • provádění vyšetřování pracovních úrazů, jejich evidenci a registraci, příprava podkladů pro jejich odškodnění
 • provádění dozoru nad bezpečností práce v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy
 • podílení se na zpracování "Provozně bezpečnostních předpisů" a jejich novelizaci v souladu s právními předpisy
 • provádění analízy rizik a zpracování jejich vyhodnocení, určení druhů OOPP a množství mycích a čistících prostředků
 • zpracování "Plánu BOZP při přípravě stavby" dle zákona č. 309/2006 Sb.(pro projekty a stavby)
 • poskytování konzultací pro vedoucí zaměstnance v oblast BOZP
 • zastupování objednatele při jednání s kontrolním orgánem v oblast BOZP
 • zajištění pravidelných auditů v oblasti BOZP
 • zajištění a organizování potřebných měření pracovního prostředí, jako podkladu pro kategorizaci prací

Nabídka v oblasti požární ochrany (PO)

 • provádění školení, ověřování znalostí pro vedoucí zaměstnance, vstupní školení a periodická školení zaměstnanců a požárních hlídek v  požární ochraně
 • vytváření, aktualizování a spravování dokumentace PO v souladu s platnými právními předpisy
 • provádění dozoru nad PO v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními a interními předpisy
 • podílení se na zpracování vnitroorganizačních předpisů a jejich novelizaci v souladu s právními předpisy
 • provádění kontroly, vyhledávání nedostatků z hlediska PO a zajišťování revizí prostředků PO
 • poskytování konzultací pro vedoucí zaměstnance v oblast PO
 • zastupování objednatele při jednání s kontrolním orgánem v oblast PO
 • zajištění pravidelných auditů v oblasti PO 

Ekologie

 • nákládání s odpady, vnitřní předpisy, směrnice

 Bezpečnostní značky

Fotogalerie


© 2018 movio.cz. Všechna práva vyhrazena.